Nieuwsbrief maart 2023

De afgelopen vier jaar heeft Caroline zich vooral bezig gehouden met de voedselprogramma’s. Samen met de vrijwilligers en pastors merkten ze dat de effectiviteit van de voedselprogramma’s achter uit gaat. Dat kwam deels door de veranderende omstandigheden zoals de lockdowns en door de huidige inflatie zijn mensen nog minder draagkrachtig geworden. Anderzijds merkten ze ook dat de ouders hun verantwoordelijkheden begonnen af te schuiven op de kerk. En dat is niet wat ze wilden. Dus na twee dagen vergaderd te hebben met de vrijwilligers en pastors is er besloten om de voedselprogramma’s uit te faseren en zijn ze op 1 januari begonnen met een nieuw project: Church and Community Development. Er wordt nog steeds gewerkt met dezelfde mensen maar de nadruk is meer komen te liggen op eigenaarschap . Het is de bedoeling dat de mensen zelf, samen met de lokale kerkelijke gemeente aan de slag gaan om ideeën te bedenken waardoor ze hun gezinsinkomen kunnen uitbreiden met de dingen die lokaal voor handen zijn.

BANNER
r2

Door deze veranderingen zijn ze druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe programma en wordt er afgewacht op goedkeuring van de nieuwe plannen.

Bijna alle locaties van het voedselprogramma zijn bezocht om te meten maar ook zijn ze op de hoogte gesteld van de veranderingen die op stapel staan.

Hoe veelzijdig het werk is dat Rik en Caroline doen blijkt wel uit de nachtelijke rit die Rik met spoed moest maken. Een moeder en een pasgeboren kindje werd van de Health Clinic naar het ziekenhuis gebracht. Toen ze op kraamvisite waren was Rik toch wel even sprakeloos toen hij hoorde dat het kindje Nathaniel Rik Okko heet. Moeder en kind maken het goed.

Tussen al het werk door worden ook voorbereidingen getroffen voor het verlof van 21 april t/m 4 juli. Als TFC zijn we ook blij en dankbaar dat het gelukt is om een tijdelijke woning te vinden in Zevenhoven. Ook zijn we dankbaar dat Rik zijn verjaardag mocht vieren in Rwanda.

Wij zien er naar uit om ze weer te ontmoeten en te spreken. Bid u mee voor de voorbereidingen en voor een goede en voorspoedige reis naar Nederland.

 Nieuwsbrief oktober 2022

 

Sinds 2017 zijn Rik en Caroline Mager aan het werk in Rwanda. Rik heeft een theologisch trainingscentrum opgezet voor predikanten, kerkplanters en jeugdleiders. Ook is hij als predikant verbonden aan de Engelstalige dienst in Kamembe.

Caroline is vooral bezig met het opzetten en begeleiden van voedselprogramma’s. Wat vaak een uitdagende onderneming is omdat de dorpjes niet altijd makkelijk te bereiken zijn. En door de slechte wegen de auto het ook wel eens af laat weten.

In principe zou er eind 2022 een eind komen aan dit werk. Maar vanuit de diocese is aan de GZB gevraagd of hun uitzending verlengt kon worden. De GZB en de uitzendende gemeentes Woerdense Verlaat en Zevenhoven hebben daar van harte mee ingestemd. Daar zijn Rik en Caroline en de TFC heel dankbaar voor. Een nieuwe periode breekt aan waarin het werk doorgaat en het ook langzaam wordt overgedragen aan hun nieuwe collega’s.

Doordat het werk nog 1,5 jaar doorgaat betekent dat ook gebed, meeleven en meegeven  langer nodig is. Als TFC  zijn we dankbaar als u de mogelijkheid heeft om hun nog 1,5 jaar te ondersteunen. Hun contract wordt verlengt naar 31 augustus 2024. In de periode na Pasen 2024 zullen ze definitief terugkeren naar Nederland voor het eindverlof en zich opnieuw settelen.

Nieuwsbrief februari 2022

Momenteel valt er veel regen in Rwanda en dan komen Rik en Caroline wel eens voor onverwachte situaties te staan. Ze waren in Bweyeye geweest voor een vergadering met ouders van de voedselprogramma’s, toen ze terug wilden gaan zakte de brug onder de auto vandaan. Een aparte ervaring. Gelukkig werd er door veel mankracht hulp geboden en werd de auto uit het gat getild. Wat een geweldige samenwerking!
Ook door de vele regen waren vele wegen naar Mukarange  in modderpoelen veranderd en glibberig geworden. Daardoor kwam er ook maar een handjevol mensen naar het voedselprogramma. En als echte Nederlanders die geen tijd onbenut willen laten, hebben ze met zijn allen pinda’s gedopt.
Een paar weken geleden had de lokale leider van Nyabitimbo aanwijzingen gegeven voor het voedselprogramma waar ze zich keurig aan hadden gehouden. Maar daar aangekomen had hij besloten om het toch weer te veranderen en dat ze in de wijken en op straat moesten gaan meten. 

rw1
rw2-300x225

Maar met de regenval is dat zo goed als onmogelijk. Door zijn gedrag, krijg je jammer genoeg, het idee dat hij het voedselprogramma niet wil. Er zit niets anders op om dat te accepteren en weer verder te gaan.

Een mooie Rwandese gewoonte is dat als je een koe gekregen hebt het eerste kalfje dat geboren wordt weer weggeeft. Zo had een gezin dat anderhalf jaar geleden door een modderstroom 3 kinderen had verloren, een koe gekregen. Een half jaar geleden is daar een kalfje geboren wat nu weer doorgegeven is. En als dit koekalf ook weer kalft wordt ook dat kalf weer doorgegeven aan iemand anders. Wat een prachtige manier om zo de zegen door te geven.De studenten kwamen gezellig langs bij Rik en Caroline om met elkaar te praten en Jonathan te bewonderen. Jonathan werd verrast met een mooi cadeau wat goed bij hem in de smaak viel.Wij zijn dankbaar dat het goed gaat met de Familie Mager. Wilt u mee blijven bidden voor het werk dat zij doen en voor bescherming op de weg en dat ze een zegen kunnen zijn voor de

Scroll naar boven