Beste gemeenteleden,
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
Daarom willen we u vragen of u uw bijdrage voor het jaar 2023 zou willen voortzetten met het bedrag dat u in het jaar 2022 ook hebt toegezegd.
Mocht u een ander bedrag willen geven, neem dan contact op met de financiële administratie. Of misschien, eenmalig, een extra gift doen? Deze kan rechtstreeks overgemaakt worden naar onderstaand banknummer o.v.v. “extra gift Kerkbalans 2023”.
Hartelijk dank voor Uw bijdrage!
Uw college van kerkrentmeesters.
Ronald en Antonette Verweij (Financ. adm. Prot. Ev. Nieuwlande)
( tel. 852494 of via email: kerkrentmeester_nieuwlande@outlook.com)
Rek.nr. NL58RABO0377201456 t.n.v. Protestantse Evangelisatie Nieuwlande.
Scroll naar boven