Protestantse Evangelisatie Nieuwlande 

Voorganger: vacant 

 Voorzitter/ouderling: Simone Benjamins
benja407@planet.nl

  Scribaat: *scriba_nieuwlande@outlook.com 

Financiële administratie: R. en A. Verweij                                   *kerkrentmeester_nieuwlande@outlook.com
Banknummer: NL58RABO0377201456                   

 Financiële administratie Diaconie:  J.H Kleine-de Bruin                           *diaconie_nieuwlande@outlook.com
Banknummer: NL75RABO0377206970

 Ledenadministratie:           F. Smid                     
*kerkleden_nieuwlande@outlook.com 

Administratie Kerkbode:    H. Tangenberg   *hildatangenberg@hotmail.com 

Meldpunt Pastoraat

 Voorzitter/ouderling: Simone Benjamins
*benja407@planet.nl
tel: 0528-350212/ 06-50933986
Ouderling: Hilda Tangenberg
*hildatangenberg@hotmail.com.
Tel. 06-57336190 

Meldpunt kopij“Kerkbode”hildatangenberg@hotmail.com 
Tel. 06-57336190

Scroll naar boven