Protestantse Evangelisatie Nieuwlande 

Meldpunt Pastoraat:
Voorganger:Erik Potjes  Voorganger_nieuwlande@outlook.com 
Ouderling:     Tineke Snippe            Tel.: 06-18579697
Ouderling:     Mathijs Benjamins    Tel.:06-43988171
Ouderling:    Hilda Tangenberg       Tel. 06-57336190

Scribaat: *scriba_nieuwlande@outlook.com
Financiële administratie: R. en A. Verweij
*kerkrentmeester_nieuwlande@outlook.com
Banknummer: NL58RABO0377201456                   
Financiële administratie Diaconie:  J.H Kleine-de Bruin                           *diaconie_nieuwlande@outlook.com
Banknummer: NL75RABO0377206970

Ledenadministratie:           F. Smid                     
*kerkleden_nieuwlande@outlook.com 
Administratie Kerkbode:    H. Tangenberg   *hildatangenberg@hotmail.com 

 

 

Scroll naar boven