Activiteitencommissie;

De “Activiteitencommissie” voert activiteiten uit met als doel geld inzamelen voor de kerk. De commissie organiseert 2 x per jaar rommelmarkt.
Deze commissie komt voor elke activiteit ongeveer 5 x bij elkaar om te vergaderen en beheert haar eigen financiën. Jaarlijks wordt er een jaarverslag ingeleverd bij de kerkenraad.

Contactpersonen :

Dhr. H. Zuidema (voorzitter)                  Dhr. T. Snippe (penningmeester)
0528-352243                                         0528-351893

Koster door de week;
J Dunnink  tel. 0528-340669

Koster op zondag;
door verschillende vrijwilligers

Geluidscommissie;

Deze commissie zorgt ervoor dat het geluid tijdens de diensten goed geregeld is. In elke dienst is een van de leden aanwezig die dan bij de knoppen van de installatie zit. De geluidscommissie draagt zorg voor het opnemen van kerkdiensten op een CD en zorgt voor de verspreiding van deze CD’s onder gemeenteleden.
BeamTeam: beamernieuwlande@hotmail.nl

Zendingscommissie;

De zendingscommissie zamelt geld in d.m.v. collectes  Dit geld wordt besteed aan diverse projecten en goede doelen. Jaarlijks wordt er een nieuwe lijst samengesteld waarvoor het geld op bepaalde datum wordt ingezameld.  De zendingscommissie verspreidt informatie over diverse projecten in de zendingsweken d.m.v. foldermateriaal en de kerkbode. Ook de speciale zendingsdiensten worden door de zendingscommissie georganiseerd. Daarnaast zamelt de commissie kaarten en/of postzegels in t.b.v. het zendingswerk.

Contactpersoon; Mw. J. Kleine-de Bruin (Penningmeester/voorzitter)

Protestantse Evangelisatie Vrouwen Dienst (PEVD);

De PEVD is een commissie ter ondersteuning van de kerkenraad.
De PEVD bezorgt een bloemetje bij jarigen 75+. Tussendoor worden ook bezoekjes afgelegd. Een ouderling brengt bloemen bij een huwelijksjubileum van 25 jaar, 40 jaar, 45 jaar, 50 jaar.
De PEVD vergadert  6 x per jaar.
Contactpersoon; F. Kleine

Kerstnachtdienstcommisie;

Deze commissie organiseert de kerstnachtdienst.
Contactpersooon; F. Kleine

Jeugdcentrale;

De jeugdcentrale organiseert activiteiten voor de jeugd zoals het organiseren van de startavond van het winterwerk. Leden van de jeugdraad verzorgen ook de leiding van de clubs

Schoonmaakgroep/tuingroep

De kerk en bijgebouwen worden elke week schoongemaakt. Hiervoor is een lijst samengesteld van vrijwilligers die deze taak op zich nemen.
Contactpersoon: F. Kleine

De tuin van de kerk en de pastorie wordt onderhouden door enkele personen.

 

Scroll naar boven